شهروندخبرنگار کرمانشاه؛ صندوق صدقات یا عابربانک معتادان؟! + فیلم