شهروندخبرنگار زنجان؛ آلودگی آب شرب در «قره‌بوطه بزرگ» + فیلم