16 آذر، روز گرامیداشت شهادت دانشجویان در سال 1332 + فیلم