نکته جالبی که سعید قاسمی در سرپل‌ذهاب با آن مواجه شد +فیلم