شهروندخبرنگار اصفهان؛ عبور و مرور از جاده لغزنده در نطنز + فیلم