اقدام جالب دانشجویان ایرلندی در حمایت از مردم فلسطین +فیلم