ورود تیم ملی آرژانتین به نیژنی برای بازی با کرواسی + فیلم