استراتژی جدیدی که قواعد جنگی را پس از جنگ 33 روزه تغییر داد + فیلم