مسابقات پارآسیایی 2018، میزبان افتخارآفرینان ایرانی + فیلم