شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛ بارش رحمت الهی در چهاربرج + فیلم