شهروندخبرنگار شیراز؛ چاله و چوله‌های خیابان در اثر حفاری + فیلم