شهروندخبرنگار گیلان؛ وضعیت نامناسب کوچه در "سنگر" + فیلم