مانع شدن متجاوزان از انتقال بیماران یمنی به خارج از کشور + فیلم