فیلم نمای بالا از حجم آتش‌سوزی حادثه تصادف در سنندج