شمارش معکوس برای نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری روسیه + فیلم