پرده‌برداری کوه دنا از رازی که سه روز مخفی مانده بود + فیلم