حکایت ملتی که سالهاست دست دشمن را خوانده‌اند + فیلم