شهروندخبرنگار تهران؛ نمایی از آلودگی هوا در پایتخت + فیلم