سخن وزیر آموزش و پرورش که موجب خنده دانش‌آموزان شد +فیلم