علیرضا فغانی از دستمزد خود در جام جهانی گفت + فیلم