شاهدان عینی از سانحه شب گذشته در سنندج می‌گویند + فیلم