اظهارات افراد حاضر در تیراندازی فردریکتون کانادا +فیلم