نوبخت: اختصاص 15 میلیارد دلار در 50 روز نخست سال+فیلم