اماکن مقدس اسلامی در خطرند/ راهکارهایی برای پشیمانی ترامپ