loader
banner

رصد و پایش شبکه های اجتماعی در نهایت باید منجر به تهیه گزارش‌های کاربردی برای مدیران تصمیم گیر گردد تا در وهله‌ی اول بدانند که در حوزه‌ی مدیرتشان چه اتفاقی در شبکه های اجتماعی در حال وقوع هست ودر گام بعدی تصمیمات و راهکارهایی را جهت مدیریت فضا در شبکه های اجتماعی اتخاذ نمایند. بستر توییتر به دلیل امکان تبادل نظرات بین کاربران، به عنوان یکی از مهمترین دیتابیس های نظرات مردمی در رابطه با کسب و کارهاست. بتنک ها به عنوان یکی از مهمترین مجموعه هایی که روزانه با میلیون ها نفر از مردم در ارتباط هستند قطعا در فاضی مجازی و بخصوص بستر توییتر موضوع صحبت خیلی از کاربران خواهند بود. در گزارش حاضر نظرات کاربران توییتر در رابطه با بانک ها در ۶ ماهه‌ی نخست سال ۱۴۰۰ به تفکیک ارائه شده است.

بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی هرکشور همواره مورد توجه مشتریان بوده اند. حیات و پویایی بانک ها به پشتوانه‌ی مشتریان آن‌هاست. امروزه کاربران شبکه‌های اجتماعی از این بستر برای کسب اطلاعات جهت تصمیم گیری های مهم بهره می برند. بانک‌ها باید از این فضا برای تولید محتوا و ارتباط با مشتریانشان بهره‌مند گردند.. گزارش حاضر میران فعالیت بانک‌ها در شبکه های اجتماعی را نشان میدهد.